Ανακοίνωση Προσωρινών Αποτελεσμάτων Β’ ΚΥΚΛΟΥ Επιλογής Ωφελουμένων στο πλαίσιο της ΠΡΑΞΗΣ (MIS 5035243)

 

Για να δείτε την ανακοίνωση του Πίνακα Προσωρινών Αποτελεσμάτων Β' Κύκλου, πατήστε εδώ